thayaporn
 
     Thai           English         
 
     
  เราคือ ผู้ผลิตสมุนไพร ที่ผูกกับสมุนไพรไทย มาตลอด 25 ปี  
        
   
 
   
 
   
บริษัท ธันยพรสมุนไพร จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้น โดยมีความผูกพันกับ คุณค่าของสมุนไพรไทยมาถึง 25 ปี ด้วยความตั้งใจจริง ในการที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อสร้างปณิธานที่แน่วแน่ในการเผยแพร่คุณค่าสมุนไพรไทยไห้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการบริโภคสมุนไพรของผู้นิยมทุกท่าน ธันยพรสมุนไพร จึงเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ผลิตชาสมุนไพรที่มีคุณค่า สดใหม่ สะอาด ได้มาตรฐาน การคัดสรรวัตถุดิบที่สมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่ม siliga gel เพื่อป้องกันความชื้น จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ในหมู่ผู้นิยมสมุนไพร
 
   
   
   
ปณิธานเป็นจริงได้จากความมุ่งมั้น สร้างสรรค์  
   
ปี 2541 บริษัท ธันยพรสมุนไพร เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดที่ผลิตจากสมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะชาและยาสมุนไพรชนิดแคปซูล กว่า 100 ชนิด เพื่อตอบรับความต้องการของผู้นิยมในคุณค่าสมุนไพร บริษัท ธันยพรสมุนไพร จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยการนำเข้าเครื่องจักรที่ทันสมัยจากต่างประเทศ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ สดใหม่ สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ และได้มาตรฐานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้นิยมสมุนไพรได้รับประโยชน์สูงสุด  
   
ศักยภาพในการพัฒนาไม่หยุดยั้ง  
   

เพื่อรักษาคุณค่าของสมุนไพรไทย ในทุกผลิตภัณฑ์ ธันยพรสมุนไพร จึงใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน ด้วยการส่งเสริมความสามารถของบุคลาการทุกฝ่ายให้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยาสมุนไพรอย่างสม่ำเสมอโดยมุ่งเน้นให้ผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลกรผลิตอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจทุกผลิตภัณฑ์ ที่จะไปสู่ผู้นิยมสมุนไพรทุกท่าน